Haastattelu video TSL Hitaan Ajan Selfie -kurssin töiden näyttelyn avajaisista.

Pride 2019, AIkamerkki.org nettilehteen, haastattelijana Tuomas Finne.